X
تبلیغات
زولا
افکار پلید سینا امامی emamisina@yahoo.com

یکشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 01:40 ب.ظ

به روی صحنه ، جز تکه ای حریر نازک ، چیزی بدن تو را نمی پوشاند . به خاطر هنر می توان لخت و عریان به روی صحنه رفت و پوشیده تر و باکره تر بازگشت . اما هیچ چیز و هیچکس دیگر در این جهان نیست که شایسته آن باشد که دختری ناخن پایش را به خاطر او عریان کند .
برهنگی ، بیماری عصر ماست ، و من پیرمردم و شاید که حرفهای خنده دار می زنم . اما به گمان من ، تن عریان تو باید مال کسی باشد که روح عریانش را دوست می داری . 

قسمتی از نامه چارلی چاپلین به دخترش جرالدین