افکار پلید سینا امامی emamisina@yahoo.com

اساتید

شنبه 11 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 02:04 ب.ظ

آخرین اجرای عموم نمایش که در بندرعباس برگزار شد در آبان ماه بود و مربوط به گروه گردون با نمایش ماهک . خوشبختانه پس از ماهها یک اجرای تئاتر دیدیم که به همت گروه اندیشه برگزار شد . نکته جالبی که در بروشور نمایش به چشم می خورد ٬ حضور اسامی اساتید بود .  

استاد احمد حبیب زاده - استاد علی رضایی - استاد رامین پریش - استاد حسین پریش - استاد سیروس کهوری نژاد