افکار پلید سینا امامی emamisina@yahoo.com

دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1388 ساعت 09:39 ب.ظ

 نمایش فیلمهای منتخب جشنواره سینما حقیقت و پنجمین جشنواره رضوی در سالن فرهنگ فرهنگسرای طوبی 

ورود برای عموم آزاد است

سه شنبه بعد از ظهر 5/8/88

سانس اول ساعت 17

نام فیلم

کارگردان

مدت فیلم

عکاسخانه

مصطفی شیری

62 دقیقه

اقلیم هفتم

حسن نقاشی

40 دقیقه

سانس دوم ساعت 19

زاگرس

منوچهر طیاب

84 دقیقه

خودروهای ماندگار

محمدعلی صفورا

23 دقیقه

چهارشنبه صبح و بعد از ظهر 6/8/88

سانس اول صبح ساعت 10

بابک بهداد

30 دقیقه

خاک حافظه

مسعود امینی تیرانی

70 دقیقه

سانس دوم بعد ازظهر ساعت 17

این خانه روشن است

محسن رمضان زاده

56 دقیقه

گنج نهان

رضا کشاورز

31 دقیقه

غریب تر از بهشت

روح الله مولوی

20 دقیقه

سانس سوم بعد از ضهر ساعت 19

هزار دستان امیر جاهد

منوچهر مشیری

46 دقیقه

سند آزادی

محسن خان جهانی

30 دقیقه