افکار پلید سینا امامی emamisina@yahoo.com

استفاده از عکس دیگران بدون اجازه عکاس از نظر شرعی چه حکمی دارد .

جمعه 29 آبان‌ماه سال 1388 ساعت 10:52 ب.ظ

1 - حرام است . 

2 - مکروه است اما احتیاط واجب است .  

3 - اگر صاحب عکس نامشخص بود یک سوم از عکس را از کادر جدا کرده و باقیمانده را می توان استفاده کرد . 

4 - استفاده کمتر از دوبار اشکالی ندارد . 

5 - اگر عکس قبل از طلوع آفتاب گرفته شده باشد حرام است . 

6 - استفاده با حجم پاینتر از 40kحلال می باشد .